Privacy Policy

VZW DE VIERSCHAAR hecht belang aan uw privacy.

Ondernemingsnummer: 669 487 961 RPR: Dendermonde

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden inzake privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot VZW De Vierschaar, Vierschaarstraat 31, 9160 Lokeren, info@de-vierschaar.be.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VZW De Vierschaar, Vierschaarstraat 31, 9160 Lokeren, info@de-vierschaar.be. gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. VZW De Vierschaar kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de VZW De Vierschaar website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de VZW De Vierschaar website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site.

Door de webpagina(‘s) te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze aansprakelijkheidsbeperking. VZW De Vierschaar besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Wij geven echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de actualiteit, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

VZW De Vierschaar kan niet aansprakelijkheid worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden of ontbrekende informatie op deze site. VZW De Vierschaar is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites waarnaar gelinkt wordt. Het feit dat een andere website een link naar de website van VZW De Vierschaar aanbiedt, betekent niet dat VZW De Vierschaar die website goedkeurt of aanbeveelt.

Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door VZW De Vierschaar worden gewijzigd of verwijderd. Elke tekst, foto of afbeelding die door een derde op deze website wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van VZW De Vierschaar.

In geen enkel geval is VZW De Vierschaar aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van je programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van jouw apparatuur. VZW De Vierschaar is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

De aansprakelijkheidsbeperking overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder toepassing van het Belgisch recht.

Auteursrecht VZW De Vierschaar behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Je kan al het materiaal op de website lezen en downloaden.

Wil je ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VZW De Vierschaar verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Je hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te citeren en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactgegevens:

Zaalverhuur Lokeren

De Vierschaar vzw
Vierschaarstraat 31
9160 Lokeren
E: info@de-vierschaar.be
T: +32 (0)473/85 08 76

Links:

  • Home
  • Zaalverhuur
  • Activiteiten
  • Contact
  • Privacy policy
  • Algemene. voorwaarden

Volg ons op Facebook: